ОСНИВАЊЕ ГРАДСКОГ ОДБОРА У ПОЖАРЕВЦУ

Одржали смо Изборну скупштину градског одбора Боље Србије у Пожаревцу. чиме је досадашње П

овереништво прерасло у градски одбор.

За председника ГО БС изабран је Новица Радивојевић, привредник, познат у Пожаревцу као заступник Волксњагена и председник Ловачког друства. За заменика председника изабрана је докторка Татјана Тимотијевић, стоматолог.

Сада Градски одбор БС Позаревац спремно дочекује локалне изборе.