ОТВОРЕНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ СРБИЈЕ

Председник Боље Србије Драган Јовановић, као председник Скупштине општине Топола, обратио се Председнику Србије молбом да не уводи тоталну забрану кретања јер би то за пољопривреднике била „клиничка смрт“.

Таква целодневна забрана кретања би за пољопривреднике била неиздржива, те да би њене последице након ванредног стања било немогуће надокнадити.

Зато председник Болеј Србије позива све надлежне да шире сагледају комплетну ситуацију са свим специфичностима и максимално помогну пољопривредницима.

И у самој Тополи која има више од 5.000 хектара под воћем и виноградима, воћари су због наложених мера забране кретања имали последице у астрономским казнама за превоз сезонских радника, затим проблем повртара са затварањем зелених пијаца…

Детаљније прочитајте објаву у листу Данас, на доњем линку:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.danas.rs%2Fekonomija%2Fvocari-protiv-policijskog-sata%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gKyfqpI2k_TB5S0Ao89bOfTUiYIkfOCKEOLMzkHvSdmfNPwaddMP4Cf8&h=AT3lTgHQlJX7J4VXZDpr0bR7dLU-miFmL7558Mh_nqlqZijlg_aC-tuW-ao5yl0a-_jl5EelMXyKiwT_cGyEChElHTJd6P9uVdKvWR-c9TtOUx2pOTY4fw2yB0GRw9ISSOr6Jp0zFA9J7tculiJdwwtHkiro_6Dq_fGjU_6WXOOmJ2SzHX_TmUWUBCciIKeiscDVjzelkAvocgQanoQyWEeUzzqU7tsdq4erpt83Dz7M1kPIMWX7HIijQGKFIBeKI2hs5Pu9ls9kiqJuT3hY_rX9d_U7vOMRIHUpNqZvDHpv_HjehtCfGubtwPQhGg6AyzbI82usumdB8tFFCZh9Jy7mu3OIMxoUspsn-3XcWVYxqyldHk0NFL4y1yCBloPooodVpP2ihxdcZ1GkDy2vUq2iuJkYvN7Ne3YnWgkaV0qLTzZDpRiYKmTPKgs7Xc8ScHYahAhvxMA3owVhKNbW1uO_bIB17I01JpxAs3CxZnknMwB_3ksHPuKvb-qfFToCPYRYmwTOAP71tmwRh68thkVHOzDQnYnmkHumuJEr0VJyuyDIprjH2hseG2mlk6l4n-QgIEmWe-TOMSp4JHa4ieQJmUJJZwXowlzusMHuV0kF9RwG6oYm2gjC0Q