Председништво странке Боља Србија чине:

– Председник Драган Јовановић
– Потпредседник Оливер Антанасијевић
– Потпредседник Душко Марјановић
– Чланови Председништва

Председништво се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Извршног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.