Укључите се у наше акције и активности које спроводимо да унапредимо квалитет живота у Србији.

Било да сте појединац или група, да имате своје ресурсе, да имате већ ранија искуства у раду и комуникацији са људима на терену, администрацији, логистици неких догађаја…увек сте добро дошли код нас.